Personajul fără nume: Fiul văduvei din Nain

Duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii sale... (Luca 7:12)

A muri. Murire. A învia. Înviere.

Coordonate clare ale Sărbătorilor Paștelui, Murirea și Învierea sînt de fapt supranume ale existenței noastre cotidiene. Zilnic mor oameni și flori și-n fiecare zi Viața reînvie în alți oameni și în alte flori.

Dispariția celor dragi ne face, de fiecare dată, să ne întrebăm: Îl voi revedea cîndva? O voi revedea vreodată? Există Învierea morților?

Privind degenerarea bobului de grîu care moare pentru a renaște într-o simfonie graminee, ne întrebăm dacă o astfel de lege se aplică în existența ființei umane?

Degradarea fizică a ființei umane, care se întoarce în țărînă, înseamnă sfîrșitul existenței sau, dimpotrivă, un zbor spre nemurire”?

Dacă n-a înviat Hristos, atunci credința creștină este zadarnică...

Dar dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos Înviatul care stă la dreapta Tatălui, atunci sîntem cei mai nenorociți dintre toți oameni!

Lipsa de perspectivă e mare belea...

Oamenii din Nain duceau la groapă un mort... Singura perspectivă a lor era... înmormîntarea. Un mort trebuie înmormîntat, nu-i așa?

NU!

Un mort trebuie înviat!

Isus, Apa Vieții, a hotărît să facă învieri ÎNAINTE de învierea Sa!

În El avem viața, mișcarea și ființa. Asta e meseria poetului, să numească nenumitul...”

Iar cînd și-a dat duhul pe cruce, ÎNDATĂ mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat.

Viața și Moartea lui Isus Trimisul au fost însoțite de Înviere!

Fiul văduvei din Nain e un personaj fără nume prin care perspectiva nainienilor a fost bulversată. Învierea venise printre ei! Împărăția lui Dumnezeu se pogorîse asupra lor! Mila Nazariteanului l-a redat pe tinerel maicii sale. Iar Scripturile ni l-au adus pînă la noi.

Povestea fiului văduvei din Nain e alegoria destinului nostru terestru, dar și a dezorientării noastre... de neevitat pentru reconstrucția perspectivei.

Un mort nu trebuie doar înmormîntat. Un mort trebuie înviat!

Lumina a luminat în întuneric și întunericul n-a biruit-o!

Hristos în noi, nădejdea slavei!

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Vă mulţumim!